Regulamin sklepu

 1. Postanowienia Og├│lne

1.1. Sklep internetowy, dost─Öpny pod adresem www.holokolo.pl, prowadzi sprzeda┼╝ detaliczn─ů udost─Öpnianych na stronie artyku┼é├│w tylko za po┼Ťrednictwem Internetu. Zasady sprzeda┼╝y okre┼Ťla niniejszy Regulamin.

1.2. Niniejszy Regulamin okre┼Ťla zasady sprzeda┼╝y artyku┼é├│w podmiotom, kt├│re dokonuj─ů Zam├│wie┼ä z terenu Rzeczpospolitej Polskiej i dla kt├│rych dostawa nast─ůpi─ç ma na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3. W┼éa┼Ťcicielem Sklepu jest CYCLESTORE s.r.o. z siedzib─ů w Pezinku, adres: Za Kon├ş─Źkom 1/D Pezinok, S┼éowacja wpisana do rejestru S─ůdu Powiatowego Bratys┼éawa I, posiadaj─ůca numer REGON 53 423 534 oraz NIP 21 213 62 716. Kontakt jest mo┼╝liwy pod adresem e-mail: info@holokolo.pl

1.4. Odbieranie Zamówień i dostarczanie przedmiotu Zamówienia odbywać się może z i na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5. Dla um├│w zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie znajd─ů odpowiednie przepisy prawa polskiego.

1.6. U┼╝ytkownik, poprzez korzystanie ze Sklepu, potwierdza zapoznanie si─Ö z niniejszym Regulaminem i w ca┼éo┼Ťci go akceptuje.

1.7. U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w spos├│b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, maj─ůc na uwadze poszanowanie d├│br osobistych oraz praw autorskich i w┼éasno┼Ťci intelektualnej os├│b trzecich.

1.8. U┼╝ytkownik obowi─ůzany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Administrator zwolniony jest od jakiejkolwiek odpowiedzialno┼Ťci zwi─ůzanej z podaniem przez U┼╝ytkownika nieprawdziwych lub niepe┼énych danych.

1.9. U┼╝ytkownika obowi─ůzuje zakaz dostarczania tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.

 1. Definicje

2.1. Administrator ÔÇô oznacza administratora Sklepu, czyli CYCLESTORE s.r.o. i osoby upowa┼╝nione do dzia┼éania w jego imieniu.

2.2. Formularz Rejestracji ÔÇô oznacza formularz dost─Öpny w Sklepie, umo┼╝liwiaj─ůcy utworzenie Konta.

2.3. Formularz Zam├│wienia ÔÇô oznacza interaktywny formularz dost─Öpny w Sklepie. umo┼╝liwiaj─ůcy z┼éo┼╝enie Zam├│wienia, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez dodanie Produkt├│w do Koszyka Zakupowego oraz okre┼Ťlenie preferowanych warunk├│w Umowy Sprzeda┼╝y, w tym sposobu dostawy i p┼éatno┼Ťci.

2.4. Konto ÔÇô oznacza, oznaczony indywidualn─ů nazw─ů (loginem) i zabezpieczony has┼éem podanym przez Us┼éugobiorc─Ö, zbi├│r zasob├│w w systemie Administratora, w kt├│rym gromadzone s─ů dane Us┼éugobiorcy w tym informacje o z┼éo┼╝onych Zam├│wieniach.

2.5. Koszyk Zakupowy ÔÇô oznacza Produkt lub zbi├│r Produkt├│w wskazanych przez U┼╝ytkownika w Sklepie, przez kt├│rego akceptacj─Ö za po┼Ťrednictwem Formularza Zam├│wienia, Kupuj─ůcy wyra┼╝a wol─Ö zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y na ten Produkt lub ich zbi├│r.

2.6. Kupuj─ůcy ÔÇô oznacza osob─Ö fizyczn─ů, posiadaj─ůc─ů pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, osob─Ö prawn─ů albo jednostk─Ö organizacyjn─ů, nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů, kt├│ra zawar┼éa lub zamierza zawrze─ç Umow─Ö Sprzeda┼╝y ze Sprzedawc─ů.

2.7. Produkt ÔÇô oznacza towar oferowany przez Sklep, kt├│ry mo┼╝e sta─ç si─Ö przedmiotem Umowy Sprzeda┼╝y.

2.8. Regulamin ÔÇô niniejszy Regulamin, okre┼Ťlaj─ůcy zasady sk┼éadania Zam├│wie┼ä, zawierania Um├│w Sprzeda┼╝y oraz innych kwestii zwi─ůzanych z nimi.

2.9. Sklep ÔÇô oznacza sklep internetowy dost─Öpny w domenie internetowej www.holokolo.pl.

2.10. Sprzedawca ÔÇô oznacza podmiot, kt├│ry zawiera za po┼Ťrednictwem sieci Internet, na odleg┼éo┼Ť─ç, umowy sprzeda┼╝y towaru. Sprzedawca prowadzi Sklep, w kt├│rym upublicznia swoj─ů ofert─Ö. Sprzedawc─ů jest CYCLESTORE s.r.o.

2.11. Umowa Sprzeda┼╝y ÔÇô umowa sprzeda┼╝y i dostawy Produktu, zawierana albo zawarta mi─Ödzy Kupuj─ůcym a Sprzedawc─ů za po┼Ťrednictwem Sklepu. Umowa Sprzeda┼╝y zawarta jest z chwil─ů otrzymania od Administratora potwierdzenia przyj─Öcia Zam├│wienia do realizacji.

2.12. Us┼éugobiorca ÔÇô oznacza U┼╝ytkownika posiadaj─ůcego Konto lub Kupuj─ůcego.

2.13. U┼╝ytkownik ÔÇô oznacza ka┼╝dego u┼╝ytkownika Internetu, korzystaj─ůcego ze Sklepu, niezale┼╝nie od faktu posiadania Konta w Sklepie, bycia zalogowanym, czy sposobu korzystania ze Sklepu, np. przez przegl─ůdark─Ö internetow─ů czy przez aplikacj─Ö mobiln─ů.

2.14. Zam├│wienie ÔÇô oznacza o┼Ťwiadczenie woli Kupuj─ůcego sk┼éadane za pomoc─ů Formularza Zam├│wienia i zmierzaj─ůce bezpo┼Ťrednio do zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y Produktu ze Sprzedawc─ů.

 1. Usługi dodatkowe w Sklepie

3.1. W Sklepie mo┼╝liwe jest korzystanie z nast─Öpuj─ůcych us┼éug dodatkowych, u┼éatwiaj─ůcych sk┼éadanie Zam├│wie┼ä ÔÇô Konta oraz Formularza Zam├│wienia.

3.1.1. Konto ÔÇô korzystanie z Konta mo┼╝liwe jest po spe┼énieniu ┼é─ůcznie dw├│ch kolejnych krok├│w ÔÇô (i) wype┼énieniu Formularza Rejestracji oraz (ii) klikni─Öciu pola ÔÇ×RejestracjaÔÇŁ. W Formularzu Rejestracji niezb─Ödne jest podanie nast─Öpuj─ůcych danych rejestruj─ůcego si─Ö U┼╝ytkownika: imi─Ö i nazwisko, adres oraz has┼éo. W przypadku Us┼éugobiorc├│w, nieb─Öd─ůcych konsumentami, niezb─Ödne jest natomiast podanie nazwy firmy, numeru NIP i adresu siedziby. Korzystanie z Konta jest bezp┼éatne.

3.1.2. Formularz Zam├│wienia ÔÇô korzystanie z Formularza Zam├│wienia rozpoczyna si─Ö w momencie dodania pierwszego Produktu do Koszyka Zakupowego w Sklepie. W Formularzu Zam├│wienia opr├│cz wskazania Produktu lub zbioru Produkt├│w, kt├│re maj─ů by─ç przedmiotem Zam├│wienia nale┼╝y wype┼éni─ç zgodnie z prawd─ů wszelkie wymagane pola.

 1. Procedura i warunki składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży

4.1. Og┼éoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczeg├│lno┼Ťci ich opisy, parametry techniczne i u┼╝ytkowe oraz ceny, stanowi─ů zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w z┼éotych polskich i zawiera wszystkie sk┼éadniki, w tym podatek VAT oraz c┼éa. Ceny nie zawieraj─ů jednak ewentualnych koszt├│w dostawy i p┼éatno┼Ťci, kt├│re s─ů wskazywane w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia. Ostateczny ca┼éo┼Ťciowy koszt dostawy, obejmuj─ůcy Cen─Ö Produktu oraz koszty dostawy i p┼éatno┼Ťci, wskazywany jest przed z┼éo┼╝eniem Zam├│wienia poprzez klikni─Öcie pola ÔÇ×Potwierdzi─ç zam├│wienieÔÇŁ

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wi─ů┼╝─ůca w chwili z┼éo┼╝enia przez Kupuj─ůcego Zam├│wienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezale┼╝nie od zmian cen w Sklepie, kt├│re mog─ů si─Ö pojawi─ç w odniesieniu do poszczeg├│lnych Produkt├│w po z┼éo┼╝eniu przez Kupuj─ůcego Zam├│wienia.

4.4. Z┼éo┼╝enie Zam├│wienia nast─Öpuje za po┼Ťrednictwem Formularza Zam├│wienia i mo┼╝e by─ç dokonane przez ka┼╝dego U┼╝ytkownika, mog─ůcego by─ç Kupuj─ůcym niezale┼╝nie od faktu posiadania przez niego Konta. Z┼éo┼╝enie Zam├│wienia nast─Öpuje po spe┼énieniu ┼é─ůcznie dw├│ch kolejnych krok├│w ÔÇô (i) po wype┼énieniu Formularza Zam├│wienia oraz (ii) klikni─Öciu pola ÔÇ×Potwierdzi─ç zam├│wienieÔÇŁ ÔÇô do tego momentu istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu nale┼╝y kierowa─ç si─Ö wy┼Ťwietlanymi komunikatami oraz informacjami dost─Öpnymi na stronie Sklepu). W Formularzu Zam├│wienia niezb─Ödne jest podanie nast─Öpuj─ůcych danych: imi─Ö i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto,), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilo┼Ť─ç Produktu/├│w, miejsce i spos├│b dostawy, spos├│b p┼éatno┼Ťci. W wypadku Us┼éugobiorc├│w nieb─Öd─ůcych konsumentami niezb─Ödne jest tak┼╝e podanie nazwy firmy oraz numeru NIP i REGON. Dla Kupuj─ůcych, posiadaj─ůcych Konto, domy┼Ťlnymi danymi, o kt├│rych mowa w zdaniach poprzedzaj─ůcych s─ů dane podane w Formularzu Rejestracyjnym (Kupuj─ůcy winien uzupe┼éni─ç pozosta┼ée puste pola, jak r├│wnie┼╝ mo┼╝e wskaza─ç inne dane na potrzeby okre┼Ťlonego Zam├│wienia).

4.5. Kupuj─ůcy o┼Ťwiadcza, i┼╝ posiada pe┼éni─Ö zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych, b─Öd─ůcych przedmiotem Zam├│wienia i Umowy Sprzeda┼╝y. W przypadku sk┼éadania Zam├│wienia lub zawierania Umowy Sprzeda┼╝y w imieniu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadaj─ůcej osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů, osoba dzia┼éaj─ůca w imieniu Kupuj─ůcego o┼Ťwiadcza, i┼╝ dzia┼éa zgodnie z zasadami reprezentacji obowi─ůzuj─ůcymi w danym podmiocie lub na podstawie wa┼╝nego pe┼énomocnictwa do zawierania tego typu stosunk├│w prawnych wydanego zgodnie z powszechnie obowi─ůzuj─ůcym prawem.

4.6. Do zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y dochodzi z chwil─ů e-mailowego lub telefonicznego potwierdzenia Zam├│wienia przez Administratora.

4.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży w odpowiedzi na złożone Zamówienie w sytuacji, gdy:

4.7.1. Oka┼╝e si─Ö, ┼╝e zam├│wiony Produkt nie jest ju┼╝ dost─Öpny u Sprzedawcy lub jego sprzeda┼╝ jest z uzasadnionych powod├│w niemo┼╝liwa;

4.7.2. Sprzedawca powe┼║mie uzasadnione w─ůtpliwo┼Ťci w zakresie prawdziwo┼Ťci danych podanych przez Kupuj─ůcego w Formularzu Zam├│wienia lub Formularzu Rejestracji albo wola zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y przez Kupuj─ůcego b─Ödzie budzi┼éa uzasadnione w─ůtpliwo┼Ťci;

4.7.3. Doszło do istotnej zmiany ceny danego Produktu (o więcej niż 3%) z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę;

4.7.4. Kupuj─ůcy zam├│wi jednorazowo wi─Öcej ni┼╝ 10 sztuk tego samego produktu;

4.7.5. Kupuj─ůcy naruszy niniejszy Regulamin;

4.7.6. Kupuj─ůcym jest osoba, kt├│rej Konto zosta┼éo usuni─Öte w trybie wskazanym w pkt. 6.3 lub 6.4 niniejszego Regulaminu.

4.8. Sposoby p┼éatno┼Ťci:

P┼éatno┼Ť─ç z tytu┼éu Umowy Sprzeda┼╝y na rzecz Sprzedawcy zostanie dokonana zgodnie z jednym z poni┼╝szych sposob├│w w zale┼╝no┼Ťci od wyboru Kupuj─ůcego dokonanego w Formularzu Zam├│wienia:

4.8.1. Za pobraniem

4.8.2. Z g├│ry przelewem na konto bankowe

4.8.3. Z g├│ry kart─ů p┼éatnicz─ů VISA/MASTERCARD

4.9. W razie przes┼éania Produktu Kupuj─ůcego za po┼Ťrednictwem przewo┼║nika, Kupuj─ůcy zobowi─ůzany jest zbada─ç przesy┼ék─Ö w czasie i w spos├│b przyj─Öty przy przesy┼ékach tego rodzaju. Je┼╝eli stwierdzi, ┼╝e w czasie przewozu nast─ůpi┼é ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowi─ůzany jest dokona─ç wszelkich czynno┼Ťci niezb─Ödnych do ustalenia odpowiedzialno┼Ťci przewo┼║nika.

 1. Warunki dostawy

5.1. Sprzedawca udost─Öpnia nast─Öpuj─ůce sposoby dostawy Produktu: Przesy┼éka kurierska lub przesy┼éka kurierska pobraniowa.

5.2. Dostawa mo┼╝liwa jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5.3. Ewentualne koszty dostawy s─ů wskazywane w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia. S─ů one uzale┼╝nione od wybranego przez Kupuj─ůcego sposobu dostawy oraz p┼éatno┼Ťci. Koszty dostawy wskazane s─ů r├│wnie┼╝ na stronie Sklepu w zak┼éadce Termin i spos├│b dostawy . W przypadku r├│┼╝nic mi─Ödzy nimi decyduj─ůce znaczenie maj─ů koszty dostawy wskazane w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia.

5.4. Termin dostawy Zam├│wienia Kupuj─ůcego zwykle wynosi do 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia Zam├│wienia przez Administratora, je┼╝eli Produkt jest oznaczony ÔÇ×na stanieÔÇŁ, chyba ┼╝e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia podano inny termin. Je┼Ťli Produkt jest oznaczony jako ÔÇ×niedost─ÖpnyÔÇŁ Kupuj─ůcy otrzyma w tym samym terminie od Administratora w formie mailowej lub telefonicznej informacj─Ö o mo┼╝liwo┼Ťciach i terminach dostawy. Bieg terminu rozpoczyna si─Ö:

5.4.1. W przypadku wyboru przez Kupuj─ůcego sposobu p┼éatno┼Ťci przelewem, p┼éatno┼Ťci elektronicznej lub kart─ů p┼éatnicz─ů ÔÇô od dnia zaksi─Ögowania p┼éatno┼Ťci na rachunku lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy.

5.4.2. W przypadku wyboru przez Kupuj─ůcego sposobu p┼éatno┼Ťci za pobraniem ÔÇô od dnia zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.

5.4.3. Po dokonaniu wysy┼éki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupuj─ůcym jest zobowi─ůzany przes┼éa─ç Kupuj─ůcemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wype┼énienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupuj─ůcy jest uprawniony, jednak nie zobowi─ůzany do jej wype┼énienia.

 1. Warunki usuni─Öcia Konta

6.1. Sklep i Us┼éugobiorca posiadaj─ůcy Konto, mog─ů w ka┼╝dym czasie zgodnie postanowi─ç o usuni─Öciu Konta.

6.2.1. Usuni─Öcie Konta przez kt├│r─ůkolwiek ze stron;

6.2. Us┼éugobiorca mo┼╝e wyrazi─ç wol─Ö usuni─Öcia Konta bez wskazywania przyczyn poprzez przes┼éanie stosownego o┼Ťwiadczenia, w szczeg├│lno┼Ťci za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@holokolo.pl . Konto w takim wypadku zostanie usuni─Öte w ci─ůgu 7 dni od dnia z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia woli w tym przedmiocie.

6.3. W wypadku Us┼éugobiorc├│w posiadaj─ůcych Konto i b─Öd─ůcych jednocze┼Ťnie konsumentami Us┼éugodawca mo┼╝e zdecydowa─ç o usuni─Öciu Konta, gdy Us┼éugobiorca obiektywnie ra┼╝─ůco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczeg├│lno┼Ťci gdy dostarcza tre┼Ťci o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usuni─Öcia narusze┼ä z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mie─ç charakter obiektywny i bezprawny. Konto w takim wypadku zostanie usuni─Öte w ci─ůgu 14 dni od dnia z┼éo┼╝enia przez Us┼éugodawc─Ö Us┼éugobiorcy o┼Ťwiadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

6.4. W wypadku Us┼éugobiorc├│w, posiadaj─ůcych Konto i nie b─Öd─ůcych jednocze┼Ťnie konsumentami, Us┼éugodawca mo┼╝e zdecydowa─ç o usuni─Öciu Konta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes┼éanie takiemu Us┼éugobiorcy stosownego o┼Ťwiadczenia.

 1. Post─Öpowanie reklamacyjne

7.1. W przypadku uznania zasadno┼Ťci reklamacji koszty dostawy w wysoko┼Ťci najni┼╝szej op┼éaty pocztowej lub kurierskiej dost─Öpnej w miejscu zamieszkania reklamuj─ůcego niezb─Ödnej dla bezpiecznego dor─Öczenia przesy┼éki, pokrywa Sprzedawca.

7.2. R─Ökojmia Sprzedawcy za wady Produkt├│w w odniesieniu do Kupuj─ůcych nieb─Öd─ůcych konsumentami jest wy┼é─ůczona.

7.3. Reklamacje

7.3.1. Podstawa i zakres odpowiedzialno┼Ťci Sprzedawcy wobec Kupuj─ůcego b─Öd─ůcego osob─ů fizyczn─ů, kt├│ry nabywa Produkt w celu niezwi─ůzanym z dzia┼éalno┼Ťci─ů zawodow─ů lub gospodarcz─ů, z tytu┼éu wady Produktu s─ů okre┼Ťlone w szczeg├│lno┼Ťci ustaw─ů z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. nr 827) oraz ustaw─ů z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 t.j. ze zm.) Kodeks Cywilny.

7.3.2. Zawiadomienia o wyst─ůpieniu wady Produktu oraz zg┼éoszenia odpowiedniego ┼╝─ůdania mo┼╝na dokona─ç, w szczeg├│lno┼Ťci za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@holokolo.pl lub z wykorzystaniem do tego celu platformy, znajduj─ůcej si─Ö na stronie Sprzedaj─ůcego. Niezb─Ödnym jest, dla oceny wady Produktu, dostarczenie go na adres, znajduj─ůcy si─Ö na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazany przez Sprzedaj─ůcego.

7.3.3. Sprzedawca ustosunkuje si─Ö do ┼╝─ůdania Kupuj─ůcego niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej jednak ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu w magazynie ko┼äcowym, znajduj─ůcym si─Ö na terenie S┼éowacji, o fakcie przyj─Öcia tej┼╝e paczki zwrotnej, Kupuj─ůcy zostanie powiadomiony drog─ů e-mailowa. Odpowied┼║ w sprawie reklamacji jest wysy┼éana na podany przez Kupuj─ůcego adres e-mailowy.

7.4. Ka┼╝dy U┼╝ytkownik Sklepu uprawniony jest r├│wnie┼╝ do zg┼éaszania w formie mailowej lub pisemnej na adresy wskazane w pkt. 7.3.2. powy┼╝ej wszelkie zastrze┼╝enia zwi─ůzane ze sposobem funkcjonowania Sklepu lub Konta.  Zg┼éoszenie takie powinno zawiera─ç oznaczenie osoby zg┼éaszaj─ůcej zastrze┼╝enia (imi─Ö i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu) oraz opis zdarzenia b─Öd─ůcego przyczyn─ů zg┼éoszenia. Zaleca si─Ö podanie w opisie zg┼éoszenia jak najwi─Öcej informacji i okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych zdarzenia b─Öd─ůcego powodem zg┼éoszenia, w szczeg├│lno┼Ťci rodzaju i daty wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci oraz danych kontaktowych ÔÇô u┼éatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

7.5. Sklep odniesie si─Ö do zg┼éoszenia, o kt├│rym mowa w pkt. 7.4. powy┼╝ej nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 30 dni a odpowied┼║ jest wysy┼éana na podany przez zg┼éaszaj─ůcego adres (mailowy lub pisemnie), chyba ┼╝e strony ustal─ů inny spos├│b.

 1. Odst─ůpienie od Umowy Sprzeda┼╝y przez konsument├│w

8.1. Kupuj─ůcy, b─Öd─ůcy jednocze┼Ťnie konsumentem, mo┼╝e odst─ůpi─ç od Umowy Sprzeda┼╝y bez podania przyczyn, sk┼éadaj─ůc stosowne o┼Ťwiadczenie na pi┼Ťmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu, b─Öd─ůcego przedmiotem Umowy Sprzeda┼╝y. Do zachowania tego terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem. O┼Ťwiadczenie mo┼╝na wys┼éa─ç w szczeg├│lno┼Ťci za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@holokolo.pl.  

8.2. Sprzedawca poprzez przes┼éanie na adres poczty elektronicznej Kupuj─ůcego stosownej informacji niezw┼éocznie potwierdza otrzymanie o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu przez Kupuj─ůcego od umowy.

8.3. W razie odst─ůpienia od Umowy Sprzeda┼╝y jest ona uwa┼╝ana za niezawart─ů, a odst─Öpuj─ůcy jest zwolniony z wszelkich zobowi─ůza┼ä. To, co strony ┼Ťwiadczy┼éy, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ┼╝e zmiana by┼éa konieczna w granicach zwyk┼éego zarz─ůdu (tj. np. przymierzenia rozmiaru Produktu z nale┼╝yt─ů staranno┼Ťci─ů braku spowodowania uszkodze┼ä powsta┼éych z tego powodu). Zwrot powinien nast─ůpi─ç niezw┼éocznie. Kupuj─ůcy zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy. Koszt przesy┼éki zwrotnej ponosi Kupuj─ůcy. Je┼╝eli Kupuj─ůcy dokonuj─ůc Zam├│wienia wybra┼é spos├│b dostarczenia Produktu inny ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy spos├│b jego dostarczenia oferowany przez Sprzedawc─Ö, Sprzedawca nie jest zobowi─ůzany do zwrotu Kupuj─ůcemu poniesionych przez niego dodatkowych koszt├│w.

8.4. Kupuj─ůcy ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zmniejszenie warto┼Ťci Produktu b─Öd─ůce wynikiem korzystania z niego w spos├│b wykraczaj─ůcy poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

8.5. Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania si─Ö ze zwrotem wp┼éaconych sum do chwili otrzymania od Kupuj─ůcego Produktu, od zakupu kt├│rego Kupuj─ůcy odst─ůpi┼é lub dostarczenia dowodu jego odes┼éania. W ci─ůgu 30 dni roboczych od otrzymania przesy┼éki, Sklep sprawdzi stan przekazanego Produktu i po potwierdzeniu nienaruszonego stanu Produktu, zwr├│ci wp┼éacon─ů cen─Ö. Sklep zwr├│ci r├│wnie┼╝ koszty przesy┼éki do Kupuj─ůcego w kwocie r├│wnej cenie najta┼äszej opcji przesy┼éki dost─Öpnej do wyboru Kupuj─ůcego przy sk┼éadaniu Zam├│wienia.

8.6. Je┼╝eli Klient cz─Ö┼Ťciowo odst─ůpi od Umowy sprzeda┼╝y a Towary zosta┼éy zakupione w ramach specjalnej promocji uzale┼╝nionej od warto┼Ťci zam├│wienia lub liczby produkt├│w w zam├│wieniu, Klient zobowi─ůzany jest do zwrotu ca┼éego zam├│wienia lub Sprzedawca zwr├│ci Klientowi odpowiedni─ů cz─Ö┼Ť─ç ceny zakupu Towar├│w, pomniejszon─ů o kwot─Ö r├│wn─ů wysoko┼Ťci rabatu wynikaj─ůcego ze skorzystania ze specjalnej promocji.

8.7. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Kupuj─ůcego numer rachunku bankowego.

8.8. Termin 14 dni, w kt├│rym konsument mo┼╝e odst─ůpi─ç od umowy, liczy si─Ö w przypadku Umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug niepo┼é─ůczone z obowi─ůzkiem wydania Kupuj─ůcemu Produktu od dnia jej zawarcia.

8.9. Prawo odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç nie przys┼éuguje Kupuj─ůcemu w umowach:

(i) w kt├│rej cena lub wynagrodzenie zale┼╝y od waha┼ä na rynku finansowym, nad kt├│rymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt├│re mog─ů wyst─ůpi─ç przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy;;

(ii) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia (w tym tak┼╝e Produktem) jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed┼éug specyfikacji Kupuj─ůcego lub s┼éu┼╝─ůca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(iii) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia (w tym tak┼╝e Produktem) jest rzecz ulegaj─ůca szybkiemu zepsuciu lub maj─ůca kr├│tki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia;

(iv) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia (w tym tak┼╝e Produktem) jest rzecz dostarczana w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, kt├│rej po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwr├│ci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Öd├│w higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;

(v) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia (w tym tak┼╝e Produktem) s─ů rzeczy, kt├│re po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na sw├│j charakter, zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi rzeczami;  

(vi) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia (w tym tak┼╝e Produktem) s─ů napoje alkoholowe, kt├│rych cena zosta┼éa uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda┼╝y, a kt├│rych dostarczenie mo┼╝e nast─ůpi─ç dopiero po up┼éywie 30 dni i kt├│rych warto┼Ť─ç zale┼╝y od waha┼ä na rynku, nad kt├│rymi przedsi─Öbiorca nie ma kontroli;

(vii) w kt├│rej Kupuj─ůcy wyra┼║nie ┼╝─ůda┼é, aby Sprzedawca do niego przyjecha┼é w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

(viii) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia (w tym tak┼╝e Produktem) s─ů nagrania d┼║wi─Ökowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;

(ix) o dostarczanie dziennik├│w, periodyk├│w lub czasopism, z wyj─ůtkiem umowy o prenumerat─Ö;

(x) zawartej w drodze aukcji publicznej;

(xii) o dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych, kt├│re nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, kt├│rych spe┼énianie przez Sprzedawc─Ö rozpocz─Ö┼éo si─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů Kupuj─ůcego przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy.

 1. Postanowienia dotycz─ůce podmiot├│w nieb─Öd─ůcych konsumentami

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotycz─ů wy┼é─ůcznie Kupuj─ůcych nie b─Öd─ůcych jednocze┼Ťnie konsumentami.

9.2. W wypadku Kupuj─ůcych nie b─Öd─ůcych jednocze┼Ťnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczy─ç dost─Öpne sposoby p┼éatno┼Ťci, w tym tak┼╝e wymaga─ç dokonania przedp┼éaty w ca┼éo┼Ťci albo cz─Ö┼Ťci i to niezale┼╝nie od wybranego przez Kupuj─ůcego sposobu p┼éatno┼Ťci w Formularzu Zam├│wienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.

9.3. Kupuj─ůcy nie b─Öd─ůcy jednocze┼Ťnie konsumentem zobowi─ůzany jest do wykonania swojego zobowi─ůzania z tytu┼éu Umowy Sprzeda┼╝y (tj. w szczeg├│lno┼Ťci zap┼éaty ceny i odbioru Produktu) niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba ┼╝e Umowa Sprzeda┼╝y stanowi inaczej.

9.4. Z chwil─ů wydania przez Sprzedawc─Ö Produktu przewo┼║nikowi przechodz─ů na Kupuj─ůcego nie b─Öd─ůcego jednocze┼Ťnie konsumentem korzy┼Ťci i ci─Ö┼╝ary zwi─ůzane z rzecz─ů oraz niebezpiecze┼ästwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za utrat─Ö, ubytek lub uszkodzenie Produktu powsta┼ée od przyj─Öcia jej do przewozu a┼╝ do jej wydania Kupuj─ůcemu oraz za op├│┼║nienie w przewozie przesy┼éki.

9.5. Odpowiedzialno┼Ť─ç Sprzedawcy w stosunku do Kupuj─ůcego nie b─Öd─ůcego jednocze┼Ťnie konsumentem, bez wzgl─Ödu na jej podstaw─Ö prawn─ů, jest ograniczona ÔÇô zar├│wno w ramach pojedynczego roszczenia, jak r├│wnie┼╝ za wszelkie roszczenia w sumie ÔÇô do wysoko┼Ťci zap┼éaconej ceny oraz koszt├│w dostawy z tytu┼éu Umowy Sprzeda┼╝y. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç w stosunku do Kupuj─ůcego nie b─Öd─ůcego jednocze┼Ťnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu utraconych korzy┼Ťci w stosunku do Kupuj─ůcego nie b─Öd─ůcego jednocze┼Ťnie konsumentem.

 1. Dane Osobowe

10.1.  U┼╝ytkownicy przekazuj─ů Administratorowi dane osobowe.  Administratorem danych osobowych jest Administrator. Akceptuj─ůc niniejszy Regulamin U┼╝ytkownik wyra┼╝a zgod─Ö na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych przekazanych przez U┼╝ytkownika w Formularzu Rejestracji oraz w trakcie sk┼éadania Zam├│wie┼ä w zbiorze danych Administratora zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, w tym w szczeg├│lno┼Ťci ustaw─ů z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz niniejszym Regulaminem w celu prawid┼éowej realizacji us┼éug w ramach Serwisu, w tym opisanych w niniejszym Regulaminie, w celu wykorzystania jego wszystkich funkcjonalno┼Ťci jak r├│wnie┼╝ w celach operacyjnych i statystycznych zwi─ůzanych z prowadzeniem portalu, a tak┼╝e, o ile U┼╝ytkownik wyrazi┼é na to zgod─Ö, w celach marketingowych. U┼╝ytkownik ma prawo dost─Öpu do tre┼Ťci jego danych oraz ich poprawiania. Akceptuj─ůc niniejszy Regulamin U┼╝ytkownik mo┼╝e wyrazi─ç ponadto zgod─Ö na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora ┼Ťrodkami komunikacji elektronicznej, co nie jest jednak┼╝e warunkiem skorzystania przez U┼╝ytkownika ze Sklepu. Podanie danych osobowych przez U┼╝ytkownik├│w jest dobrowolne ÔÇô mo┼╝e jednak by─ç niezb─Ödne dla prawid┼éowego zawarcia i realizacji um├│w opisywanych w niniejszym Regulaminie. Administrator zwraca uwag─Ö, i┼╝ w zale┼╝no┼Ťci od brzmienia adresu email, mo┼╝e on stanowi─ç dane osobowe pozwalaj─ůce na identyfikacj─Ö U┼╝ytkownika. Dane osobowe przetwarzane s─ů przez Administratora wy┼é─ůcznie po jednoznacznym udzieleniu przez U┼╝ytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i tylko w zakresie okre┼Ťlonym w danym formularzu zgody.

10.2. Administrator nie udost─Öpnia danych osobowych podmiotom trzecim poza przypadkami okre┼Ťlonym przepisami obowi─ůzuj─ůcego prawa lub niniejszym Regulaminie.

10.3. Us┼éugi ┼Ťwiadczone za po┼Ťrednictwem Sklepu realizowane s─ů w spos├│b i przy pomocy ┼Ťrodk├│w technicznych uniemo┼╝liwiaj─ůcych dost─Öp os├│b nieuprawnionych do tre┼Ťci przekazu sk┼éadaj─ůcego si─Ö na t─Ö us┼éug─Ö, w szczeg├│lno┼Ťci przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla w┼éa┼Ťciwo┼Ťci danej us┼éugi, a ponadto, pozwalaj─ůcych na jednoznaczn─ů identyfikacj─Ö stron oraz potwierdzenie faktu z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadcze┼ä woli i ich tre┼Ťci.

10.4. Odbiorcy danych osobowych:

10.4.1. W przypadku Kupuj─ůcego, kt├│ry korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesy┼ék─ů pocztow─ů lub przesy┼ék─ů kuriersk─ů Administrator udost─Öpnia zebrane dane osobowe Kupuj─ůcego, w zakresie i nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ jest to niezb─Ödne dla dokonania dostawy, wybranemu przewo┼║nikowi realizuj─ůcemu przesy┼éki na zlecenie Administratora.

10.4.2. W przypadku Kupuj─ůcego, kt├│ry korzysta w Sklepie ze sposobu p┼éatno┼Ťci elektronicznych lub kart─ů p┼éatnicz─ů Administrator udost─Öpnia zebrane dane osobowe Kupuj─ůcego, w zakresie i nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ jest to niezb─Ödne dla dokonania p┼éatno┼Ťci, wybranemu podmiotowi obs┼éuguj─ůcemu powy┼╝sze p┼éatno┼Ťci w Sklepie.

10.5. Administrator przetwarza nast─Öpuj─ůce dane osobowe Us┼éugobiorc├│w (Kupuj─ůcych): imi─Ö i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj). W wypadku Us┼éugobiorc├│w (Kupuj─ůcych) nie b─Öd─ůcych jednocze┼Ťnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazw─Ö firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Podanie tych danych osobowych jest niezb─Ödne do ┼Ťwiadczenia przez Administratora us┼éug w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y Produkt├│w.

10.6. Ka┼╝dy U┼╝ytkownik uprawniony jest do zasi─Ögni─Öcia informacji u Administratora o rodzaju przetwarzanych danych osobowych tego U┼╝ytkownika i o celu ich przetwarzania, jak r├│wnie┼╝ do za┼╝─ůdania zaprzestania ich przetwarzania.

 1. Postanowienia końcowe

11.1. W razie sporu ze Sprzedawc─ů lub jakichkolwiek w─ůtpliwo┼Ťci co do swoich praw, Kupuj─ůcy ma mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania tak┼╝e z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä. Dost─Öp do pozas─ůdowych procedur rozwi─ůzywania spor├│w zapewniaj─ů mi─Ödzy innymi sta┼ée polubowne s─ůdy konsumenckie dzia┼éaj─ůce w strukturach Inspekcji Handlowej. Zamawiaj─ůcy mo┼╝e r├│wnie┼╝ zwr├│ci─ç si─Ö o pomoc prawn─ů do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsument├│w, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsument├│w, Stowarzyszenie Konsument├│w Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowi─ůzuj─ůcych w tych organizacjach.

11.2. Administratorowi przys┼éuguje uprawnienie do zmiany tre┼Ťci Regulaminu w ka┼╝dym czasie. Ka┼╝dorazowa zmiana b─Ödzie obwieszczona poprzez opublikowanie regulaminu na stronie sklepu w zak┼éadce Regulamin sklepu oraz poinformowanie drog─ů elektroniczn─ů ka┼╝dego U┼╝ytkownika posiadaj─ůcego Konto z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. W sytuacji kiedy U┼╝ytkownik nie akceptuje nowego brzmienia Regulaminu, przys┼éuguje mu uprawnienie do rozwi─ůzania stosunku prawnego ┼é─ůcz─ůcego go z Administratorem w trybie wskazanym w pkt. 6.2.2.

11.3. Niniejszy Regulamin dost─Öpny jest pod adresem Regulamin sklepu.

11.4. Spory powsta┼ée pomi─Ödzy Sprzedawc─ů, a Kupuj─ůcym b─Öd─ůcym jednocze┼Ťnie konsumentem zostaj─ů poddane w┼éa┼Ťciwym s─ůdom powszechnym. Spory powsta┼ée pomi─Ödzy Sprzedawc─ů, a Kupuj─ůcym nieb─Öd─ůcym jednocze┼Ťnie konsumentem zostan─ů poddane s─ůdowi w┼éa┼Ťciwemu ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö Us┼éugodawcy.

11.5 We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj─ů przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

11.6. Zgodnie z ustaw─ů o ewidencji przychod├│w, sprzedawca jest zobowi─ůzany wystawi─ç kupuj─ůcemu paragon.

11.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem 1.3.2019.